6. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Prisotni vsi člani KS Volčji Potok – Rudnik
Sejo je vodil predsednik starega sveta KS g. Franc Sršen
POTRDITEV ZAPISNIKA 5. izredne seje KS Z DNE 1.4.2015
Razprave ni bilo. Zapisnik je sprejet soglasno.

DNEVNI RED:
1. Informacija o vodovodu
2. Informacija o izgradnji optičnega omrežja
3. Razširitev mosta in izgradnja pločnika, izgradnja krožišča
4. Poročilo blagajnika
5. Razno

Točka 1:
Poroča Franci:
Komunala ocenila izgradnjo priključka na cca 50k eur – uradnega proračuna še vedno ni. Franci dobil drugo mnenje (g. Sodnik) da se izvede saniranje zajetja (filtri, obnova zajetja) ter tako zagotovi neoporečnost vode. Strošek cca 5k eur. Svet je mnenje, da je potrebno tehnično preveriti ustreznost rešitve. Franci preveri na komunali in ostalih službah, ali je slednja rešitev ustrezna; prav tako je potrebno preveriti, ali je količina vode ustrezna.
Prihodnji teden se Franci, Štefan in Matevž oglasijo na občini, da se to vloži v rebalans.

Točka 2:
Poroča Franci:
Širitev optike se je zgodila na podlagi dogovora Franci in Gale (TS) – dogovarjali so se za 21 priključkov, od tega so trije odpovedali. Krajani bili prisotni pri celotni izgradnji oz. širitvi omrežja. Franci se je z Galetom dogovoril tudi za širitev proti naselju Volčji Potok 31 do 37, vendar je TS omejen s število vlaken, ki jih lahko priskrbi – največ 6 priključkov. Franci je s krajani preveril, da število zadostuje trenutnim interesentom, zato so šli lokalno v izvedo tudi te širitve.
Štefan izpostavi, da se svet ni obvestilo o delovanju pri širitvi optičnega omrežja in da ostali člani niti krajani niso bili obveščeni o dogovarjanju. Samo je prav tako izpostavil, da je interes po optičnem omrežju tudi na drugih delih Volčjega Potoka in da so zaradi omejene širitve ostali krajani prikrajšani.
Franci je pri tem navedel, da je širitev optike organiziral kot krajan zaselka in je mnenja, da naj bi se o tem vsak del kraja dogovarjal sam – je interna stvar vsakega zaselka. Kot primer je navedel projekt kanalizacija, ki naj bi bil izveden na podoben način.
Financiranje se zaenkrat v celoti izvede s strani krajanov. Preuči se pa možnost, da investicijo krije občina, vendar pod pogojem, da se zagotovi denar tudi za kasnejše in prejšnje investicije, ki so jih za širitev optičnega omrežja sami krili krajan KS.

Točka 3
Poroča Franci:
Sandi Borec je obvestil Francija, da se bo v naslednjih mesecih pričela izgradnja pločnika do križišča pri trgovini Arboretum do občine Domžale. Podpisane so tudi pogodbe, da se naredi krožišče na dovozu na obvoznico. Vse se naj bi se izvedlo že jeseni.

Točka 4: Poročilo blagajnika
Aleksandra poroča stanje blagajne. Poročilo se priloži.

Točka 5: Razno
Pod razno ni aktivnosti.

Predsednik: Franc Sršen
Zapisal: Samo Jerman

 

Zapisnik:

Zapisnik 6. redne seje – 3.9.2015

You may also like...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja