Category: Krajevna skupnost Volčji Potok – Rudnik

Zapisniki sej sveta KS Volčji Potok – Rudnik – mandat 2018-2022 0

Zapisniki sej sveta KS Volčji Potok – Rudnik – mandat 2018-2022

Zapisniki sej sveta KS Volčji Potok – Rudnik – mandat 2018-2022: Zapisnik 1. seje – 17.12.2018 Zapisnik 2. seje – 7.1.2019 Zapisnik 4. seje – 11.3.2019  

Rezultati krajevnih volitev za svet KS Volčji Potok – Rudnik 0

Rezultati krajevnih volitev za svet KS Volčji Potok – Rudnik

Na spletni strani https://volitve.gov.si/lv2018/rezultati/obcina_kamnik_ckvs.html so objavljeni izidi volitev za krajevno skupnost Volčji Potok – Rudnik:

10. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik 0

10. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik

10. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik, ki je bila v ponedeljek, 7. 3. 2016 ob 19.00 uri v domu KS Volčji Potok – Rudnik.   Zapisnik: Zapisnik – 10. redne sejo...

9. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik 0

9. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik

9. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik, ki je bila v torek, 16.2.2015 ob 19.00 uri v domu KS Volčji Potok – Rudnik. Zapisnik: Zapisnik 9. seje – 16.2.2016

Vizija razvoja krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik 0

Vizija razvoja krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik

Svet KS je na 8. redni seji sprejela sklep, ki definira vizijo razvoja KS v obdobju 2014 do 2018. Vizija razvoja vsebuje naslednje točke: Informiranje in aktivna udeležba krajanov: svet KS bo poskrbel, da...

8. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik 0

8. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik

8. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik, ki je bila v torek, 17.11.2015 ob 19.00 uri v domu KS Volčji Potok – Rudnik. Zapisnik: Zapisnik 8. seje – 18.11.2015

7. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik 0

7. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik

seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik, ki je bila v ponedeljek, 6.10.2015 ob 19.00 uri v domu KS Volčji Potok – Rudnik. Zapisnik: Zapisnik 7. seje – 6.10.2015

Komisija za reševanje denacionalizacije doma KS – priprava poročila 0

Komisija za reševanje denacionalizacije doma KS – priprava poročila

Analiza denacionalizacijskega postopka za vračilo parceli 825/1 in 826/6, K.O. Volčji Potok, v naravi denacionalizacijskemu upravičencu Kmetijski zadrugi Kamnik (KZK) Analizo je izdelala komisija v sestavi: Samo Jerman, Franc Sršen in Tone Žibert Datum:...