Monthly Archive: november 2015

Vizija razvoja krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik 0

Vizija razvoja krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik

Svet KS je na 8. redni seji sprejela sklep, ki definira vizijo razvoja KS v obdobju 2014 do 2018. Vizija razvoja vsebuje naslednje točke: Informiranje in aktivna udeležba krajanov: svet KS bo poskrbel, da...

8. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik 0

8. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik

8. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik, ki je bila v torek, 17.11.2015 ob 19.00 uri v domu KS Volčji Potok – Rudnik. Zapisnik: Zapisnik 8. seje – 18.11.2015

7. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik 0

7. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik

seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik, ki je bila v ponedeljek, 6.10.2015 ob 19.00 uri v domu KS Volčji Potok – Rudnik. Zapisnik: Zapisnik 7. seje – 6.10.2015

Komisija za reševanje denacionalizacije doma KS – priprava poročila 0

Komisija za reševanje denacionalizacije doma KS – priprava poročila

Analiza denacionalizacijskega postopka za vračilo parceli 825/1 in 826/6, K.O. Volčji Potok, v naravi denacionalizacijskemu upravičencu Kmetijski zadrugi Kamnik (KZK) Analizo je izdelala komisija v sestavi: Samo Jerman, Franc Sršen in Tone Žibert Datum:...