Monthly Archive: oktober 2015

Analiza denacionalizacijskega postopka 0

Analiza denacionalizacijskega postopka

Komisija za reševanje denacionalizacije – priprava poročila o denacionalizaciji Datum: 25.9.2015 Analiza denacionalizacijskega postopka za vračilo parceli 825/1 in 826/6, K.O. Volčji Potok, v naravi denacionalizacijskemu upravičencu Kmetijski zadrugi Kamnik (KZK) Analizo je izdelala...

1. seja komisije za rešitev denacionalizacijskega postopka za vračilo doma in zemljišč 0

1. seja komisije za rešitev denacionalizacijskega postopka za vračilo doma in zemljišč

Zapisnik 1 .seje komisije za rešitev denacionalizacijskega postopka za vračilo doma in zemljišč denacionalizacijskemu upravičencu (Kmetijski zadrugi Kamnik). Komisija, ki je bila imenovana na 1. izredni seji Sveta KS dne 18. 3. 2015, se...

6. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik 0

6. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI Prisotni vsi člani KS Volčji Potok – Rudnik Sejo je vodil predsednik starega sveta KS g. Franc Sršen POTRDITEV ZAPISNIKA 5. izredne seje KS Z DNE 1.4.2015 Razprave ni bilo. Zapisnik je...