Category: Krajevna skupnost Volčji Potok – Rudnik

Analiza denacionalizacijskega postopka 0

Analiza denacionalizacijskega postopka

Komisija za reševanje denacionalizacije – priprava poročila o denacionalizaciji Datum: 25.9.2015 Analiza denacionalizacijskega postopka za vračilo parceli 825/1 in 826/6, K.O. Volčji Potok, v naravi denacionalizacijskemu upravičencu Kmetijski zadrugi Kamnik (KZK) Analizo je izdelala...

1. seja komisije za rešitev denacionalizacijskega postopka za vračilo doma in zemljišč 0

1. seja komisije za rešitev denacionalizacijskega postopka za vračilo doma in zemljišč

Zapisnik 1 .seje komisije za rešitev denacionalizacijskega postopka za vračilo doma in zemljišč denacionalizacijskemu upravičencu (Kmetijski zadrugi Kamnik). Komisija, ki je bila imenovana na 1. izredni seji Sveta KS dne 18. 3. 2015, se...

6. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik 0

6. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI Prisotni vsi člani KS Volčji Potok – Rudnik Sejo je vodil predsednik starega sveta KS g. Franc Sršen POTRDITEV ZAPISNIKA 5. izredne seje KS Z DNE 1.4.2015 Razprave ni bilo. Zapisnik je...

Zapisniki sej sveta KS Volčji Potok – Rudnik, mandat 2010-2014 0

Zapisniki sej sveta KS Volčji Potok – Rudnik, mandat 2010-2014

Zapisniki sej sveta KS Volčji Potok – Rudnik – mandat 2010-2014:   9.11.2010 – ZAPISNIK 1. seje sveta KS in obenem ustanovne seje 20.6.2012 – Zapisnik 12. seje Sveta KS 21.2.2013 – Zapisnik 16...

Zapisnik 5. seje Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik, ki je bila v ponedeljek, 8.6. 2015 0

Zapisnik 5. seje Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik, ki je bila v ponedeljek, 8.6. 2015

DNEVNI RED:   Tekoča problematika – vodovod, ceste; poroča Franci Sršen; Problematika, povezana z domom KS, poroča Franci Sršen; Aktivnosti in realizacija sklepov prve izredne seje, z dne 18.3.2015, poroča Samo Jerman; Razno  ...

Vabilo na 5. redno sejo KS Volčji Potok – Rudnik 0

Vabilo na 5. redno sejo KS Volčji Potok – Rudnik

Vabilo  Na 5. sejo Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik, ki bo v ponedeljek,  6. 2015 ob 19.00 uri v domu KS Volčji Potok – Rudnik. Predlaga se: Ugotovitev sklepčnosti Potrditev zapisnika 2....

Zapisnik 1. izredne seje KS Volčji Potok – Rudnik, 18.3.2015 0

Zapisnik 1. izredne seje KS Volčji Potok – Rudnik, 18.3.2015

Na seji so bili prisotni: Svet KS: Franc Sršen, Matevž Šarc, Štefan Hribar, Aleksandra Hribar, Domen Virant, Viktorija Kveder, Samo Jerman Ostali: Tone Žibert, Metod Jerman N a seji je bil obravnavan naslednji DNEVNI...

Poročilo 2. izredne seje Sveta KS Volčji Potok-Rudnik 0

Poročilo 2. izredne seje Sveta KS Volčji Potok-Rudnik

V sredo, 1.4.2015 smo v domu KS imeli 2.izredno sejo Sveta KS. Poročilo sestanka lahko preberete v priponki.2. izredna seja Sveta KS

Sestanek z občinsko upravo glede infrastrukturnih projektov v KS Volčji Potok 0

Sestanek z občinsko upravo glede infrastrukturnih projektov v KS Volčji Potok

V sredo, 25.3., smo v času uradnih ur obiskali predstavnike občinske uprave. Obiskali smo g. Resnika, v zvezi z dokončanjem vodovoda v Rudniku, obiskali smo g. Borca v zvezi z prometno infrastrukturo v vasi...