Zapisnik 5. seje Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik, ki je bila v ponedeljek, 8.6. 2015

DNEVNI RED:

 

  1. Tekoča problematika – vodovod, ceste; poroča Franci Sršen;
  2. Problematika, povezana z domom KS, poroča Franci Sršen;
  3. Aktivnosti in realizacija sklepov prve izredne seje, z dne 18.3.2015, poroča Samo Jerman;
  4. Razno

 

Točka 1:

 

Vodovod Rudnik

Poroča Franci: prejšnji mesec so bili predstavniki občine (Resnik) in Komunalnega podjetja Kamnik na terenu; premerili so traso in bodo pripravili predračun, ki naj bi se v prihodnje posredoval podžupanu, ki bo poskrbel za sredstva.

 

Cesta pri Volčji Potok 1 :

Poroča Franci: od RS je dobil dobis (3.4.2015) v katerem svetujejo, naj se obrnemo na občino Kamnik.

Dopis priložen kot priloga 1.

 

Pot ob Bistrici:

Poroča Domen: problem s soglasjem Cerarja. Župan zaenkrat še ni sporočil, kako se bo občina lotila omenjene problematik.

 

Točka 2:

 Poroča Franci: izpostavi, da se je s strani imenovane komisije izrazila želja, da se še ne obvesti župana o problematiki, zato je Franci je šel na svojo iniciativo na občino – z njim je bil še član sveta Matevž.

Sestanek je bil 6.5., vendar župan ni bil prisoten.

Franci na kratko predstavil tematiko sestanka, za katerega je priložen zapisnik.

Zapisnik sestanka priložen kot priloga 2.

 Pogodba z zadrugo.

Domen izrazi nestrinjanje s plačevanjem najemnine za travnik pred domom KS. Mnenja je, da se pogodba ne bi smela podpisat. Pogodba je bila podpisana 24.4.2015, s 3 mesečnim odpovednim rokom.

Po kratki razpravi svet KS sprejme sklep, da se na Kmetijsko zadrugo pošlje dopis s prošnjo o prekinitvi najemne pogodbe, ker je po mnenju sveta KS bila podpisana za znesek najemnine, ki ni bil dogovorjen in potrjen na svetu KS.

 

Samo pripravi prošnjo, ki jo bo Franci posredoval na zadrugo.

 

 

Točka 3:

 

Predlagan sklep se sprejme.

Sklep:

Zadolžene osebe nadaljujejo z realizacijo sklepov, sprejetih z dne 18.3.2015.

Svet KS obvesti občino in župana o sprejetih sklepi, sprejetih v prvi točki prve izredne seje. Predsednik KS pa v naslednjih dneh povabi župana Občine Kamnik na sestanek v krajevno skupnost, ki naj bi bil sklical do 24.6.

Sklep je sprejet soglasno.

 

Točka 4:

 Poroča Franci: Od arboretuma dobili dopis in prošnjo, ki jo prebere Franci in je priložena zapisniku.

Franci je že posredoval odgovor, svet sicer izrazi pomislek, da se je postavilo soglasje, načeloma se s tem ne strinja.

 Poročilo blagajnika

Poroča Aleksandra. Poročilo priloženo kot priloga 3.

 

Zapisnik 5. redne seje – 8.6.2015

Priloga 1 – Odgovor RS za cesto pri Volcji Potok 1

Priloga 2 – Zapisnik sestnka na občini – 6.5.2015

Priloga 3 – Najemna pogodba s Kmetijsko zadrugo Kamnik

 

You may also like...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja