SESTANEK S PRAVNO SLUŽBO OBČINE KAMNIK

V sredo, 28.1.2015, sva predsednik KS Volčji Potok-Rudnik, Franc Sršen in svetnik KS Domen Virant, obiskala pravni oddelek občinske uprave Kamnik. Govorila sva z go. Ivanko Ogrinec, katera je svetovalka za premoženjske in pravne zadeve. Namen sestanka je bil denacionalizacijski postopek, v zvezi z zemljiško parcelo 825/1 k.o. Volčji Potok, za katero KGZ Kamnik, kot naslednica Gozdnega gospodarstva Ljubljana, zahteva vračilo ali menjavo s kakšnim drugim zemljiščem.  Predložila sva ji lokacijsko dokumentacijo doma KS in dokument, kateri je bil overjen na Okrajnem sodišču v Kamniku(l.1985), kjer takratno Gozdno gospodarstvo Ljubljana podeljuje KS Volčji Potok pravico uporabe zemljišča, katero je danes razdeljeno na 825/1, 826/7 in 826/6. Ga. Ogrinec nama je povedala, da je ta pogodba nična, saj jo zakon o denacionalizaciji izključuje. S strani ge. Ogrinec sva bila seznanjena, da pravna zastopnica KGZ Kamnik, zahteva vračilo zemljišča 825/1(kjer stoji dom KS) v naravi, saj naj bi bil dom zgrajen po letu 1991 in tako ni zavarovan z zakonom, da se zemljišča na kateri stojijo objekti, kateri so bili grajeni pred letom 1991, za javno uporabo, ne vračajo v naravi. Ga. Ogrinec nama se nama je zahvalila za lokacijsko dokumentacijo, saj imajo sedaj dokaz, da so navedbe pravne zastopnice KGZ Kamnik neresnične. Povedano nama je bilo, da se z KGZ Kamnik dogovarjajo o poravnavi in da je zelo majhna verjetnost, da bi KGZ Kamnik postala lastnica zemljiške parcele 825/1. Povprašala, sva jo tudi zakaj je bila sosednja parcela 826/6(kjer je otroško igrišče), vrnjeno v naravi. Odgovor je bil, da so bila igrala postavljena po letu 1991 in da ni bilo zakona, kateri bi v tistem primeru ščitil interes krajanov. Pripomnila sva tudi, da je parcela 826/6, bila pred letom 1991 gozdno zemljišče, sedaj pa je to zazidljivo zemljišče in se je pri tem sama vrednost zemljišča bistveno povečala. Odgovorila je, da na to nimamo vpliva, saj se morajo zemljišča, kjer je to le možno vračati v naravi. Pozanimala sva se tudi ali obstaja kakšna možnost, da bi občina Kamnik v teh pogajanjih zamenjala ali odkupila del parcele 826/6, kjer stojijo igrala(cca.430m2). Ga. Ogrinec je rekla, da bodo te želje upoštevali. Seznanila sva jo tudi z imeni krajanov, kateri so sodelovali pri gradnji doma, da se jih v primeru, če bi bil to potrebno lahko pozove za pričanje.Ga. Ogrinec je bila ob koncu naprošena, da nas o vseh zadevah v zvezi s tem postopkom redno obvešča.

 

You may also like...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja