Vizija razvoja krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik

Svet KS je na 8. redni seji sprejela sklep, ki definira vizijo razvoja KS v obdobju 2014 do 2018.

Vizija razvoja vsebuje naslednje točke:

 1. Informiranje in aktivna udeležba krajanov: svet KS bo poskrbel, da se krajane aktivno obvešča o dogodkih znotraj KS ter po drugi strani skušal pridobiti povratne informacije od krajanov glede aktualnih problemov.
  Za realizacijo točke bo tako realiziral:

  • Nadaljevanje obveščanje o aktualnih stvar prek spletne strani www.volcjipotok.eu;
  • Izdaja informatorja v tiskani obliki za vsa gospodinjstva KS;
  • Izvedba krajevnega »dneva odprtih vrat«, ki bo služila za pridobitev povratnih informacij s strani krajanov.
 1. Komunalna opremljenost: svet KS bo aktivno sodeloval pri realizaciji potrebne komunalne infrastrukture, s tem da bo poslušal interes krajanov, pripravljal preferenčno listo potrebnih projektov ter opozarjal občino na manjkajoči infrastrukturo.
  Svet KS se bo, kjer je to mogoče, vključil v pripravo projekta, sodeloval pri zbiranju soglasij ter ureditvijo lastništva. Prav tako se za medkrajevne projekte poveže z drugimi krajevnimi skupnostmi, na katere posamezni projekt vpliva.
  Infrastrukturni projekti, ki se jih bo obravnavalo, so:

  • Nadaljevanje pločnika na cesti proti Arboretumu;
  • Ureditev cest: priprava kategorij, prioritetnega seznama in kategorij posameznih cest
  • Dokončanje optičnega omrežja v naselju
  • Dokončanje optičnega omrežja na odročnih delih naselja;
  • Aktivno sodelovanje pri pripravi trase poti ob Bistrici
  • Ureditev javnih površin, namenjenih druženju in rekreaciji krajanov;
  • Dokončanje projekta kanalizacija
 1. Povezovanje krajanov: svet KS bo skrbel za aktivno druženje svojih krajanov, s tem da prevzame pobudo pri organizaciji raznih prireditev, druženja ali tekmovanj.
  Aktualne zadolžitve so tako:

  • organizacija prednovoletnega druženja za otroke KS z igrico;
  • piknik za 1. maj
  • Organizacija aktivnosti za druženje in spoznavanje generacijsko povezanih skupin krajanov (mlade družine, upokojenci…)
  • Organizacija drugih aktivnosti glede na posredovane pobude krajanov.
  • Organizacija skupine za pomoč; povezovanje z dupliško gasilsko brigado
 1. Turizem: svet KS bo nudil pomoč pri realizaciji idej, ki bi promovirali sam kraj. Svet bo preučil možnost večjega sodelovanja KS s turistično ponudbo in sodelovanje s turističnim društvom.

You may also like...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja