Volčji Potok Blog

Vabilo in zapisnik 4. seje sveta krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik 0

Vabilo in zapisnik 4. seje sveta krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik

Zapisnik 4. seje sveta KS Volčji Potok – Rudnik: Zapisnik 4. redne seje – 18.2.2015   SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VOLČJI POTOK – RUDNIK Volčji Potok 1235 Radomlje Datum: 15.2.2015 Vabilo  Na 4. sejo Sveta...

Lokalne volitve 2014-sestava sveta Krajevne skupnosti  Volčji Potok-Rudnik 0

Lokalne volitve 2014-sestava sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok-Rudnik

Na lokalnih volitvah, 5. 10. 2014, so bili v svet KS Volčji Potok-Rudnik izvoljeni naslednji člani: Franc Sršen, predsednik KS Samo Jerman, tajnik KS Aleksandra Hribar, blagajnik KS Matevž Šarc, oskrbnik doma KS Viktorija...

0

Denacionalizacija doma krajevne skupnosti

Dom KS in parcele, na katerih stoji, so v postopku denacinalizacije. Parcela s števiko 826/6, kjer so ostroška igrala,  je bila v lanskem letu s strani občine v sklopu poravnave denacionalizacijskega postopka prepisana na...